info@kiemvzw.be03 270 36 950495 500 797

Onze kantoor in Antwerpen is gesloten van 1 juli tem 4 augustus 2021. Je kan ons mailen of telefoneren.

De Opleiding Taxichauffeur bereidt je in 10 weken voor op het beroep van taxichauffeur.  Meer nog dan vroeger gaat de aandacht naar de praktijk van het beroep (basiskennis en -vaardigheden) en wordt er verbinding gelegd met bedrijven in de ruime vervoersregio en de diverse mogelijkheden in de sector.

OP DIT MOMENT KAN ER ENKEL INGESCHREVEN WORDEN VOOR ONZE OPLEIDING IN GENT/OOST-VLAANDEREN!

 

Meer informatie over het beroep vind je hier op de website van VDAB

 

In de Opleiding Taxichauffeur krijg je:

 • vaktechnisch Nederlands
 • vaktechnisch rekenen
 • routeplanning en kaartlezen
 • wegcode B
 • ken de stad/provincie: theorie
 • ken de stad/provncie: stratenkennis, routeplanning en praktijk
 • meerijstage in een bedrijf
 • informatie over het beroep van taxichauffeur
 • begeleide zelfstudie

Om deel te nemen aan de Opleiding Taxichauffeur moet je:

 • ingeschreven staan als werkzoekende bij de VDAB
 • minimum 21 jaar oud zijn
 • rijbewijs B en rijervaring hebben
 • minimum 2 jaar in het bezit van rijbewijs B
 • medisch geschikt zijn*
 • een basiskennis Nederlands (minimum 2.2 of B1 Th.2), rekenen en oriëntatie hebben
 • motivatie en flexibiliteit tonen
 • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019. Zie uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28.
 • als taxichauffeur in de provincie Antwerpen of provincie Oost-Vlaanderen willen werken

* de medische keuring gebeurt tijdens de selectie van de opleiding

Bij Kiem vzw (Borgerhout)inschrijvingenkel inschrijvingen voor opleiding taxi Oost-Vlaanderen/Gent
infosessieongeveer 2 uur (1x per maand)
test Nederlands en rekenenongeveer 2 uur
gesprekongeveer 1 uur
rijtestongeveer 20 min (1 uur aanwezig zijn)
medisch onderzoekongeveer 20 minuten
vooropleiding Taxiongeveer 10 weken (voltijds)
In een bedrijf:opleiding in bedrijfenkele dagen, afhankelijk van het bedrijf

Inschrijving ENKEL mogelijk voor de opleiding in Gent/Oost Vlaanderen.

Familienaam
Voornaam
Straat
Huisnummer en busnummer
Postcode en gemeente
Telefoon of GSM
E-mail adres
Geboortedatum
Bemiddelaar naam (eventueel)
Bemiddelaar e-mail (eventueel)
Bemiddelaar telefoon (eventueel)
Ik wil gecontacteerd worden
per e-mail
per post

Als Kiem vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens vermeld bovenaan deze website.