info@kiemvzw.be03 270 36 950495 500 797

Het kantoor is open van maandag tot vrijdag, van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00

De Opleiding Taxichauffeur bereidt je in 9 weken voor op het beroep van taxichauffeur in de Stad Antwerpen en het behalen van het brevet dat je nodig hebt om het beroep te kunnen uitoefenen.

OPGELET: ER IS EEN WACHTLIJST VOOR DE OPLEIDING TAXICHAUFFEUR.

 

Meer informatie over het beroep vind je hier op de website van VDAB

In de Opleiding Taxichauffeur krijg je:

 • vaktechnisch Nederlands
 • vaktechnisch rekenen
 • routeplanning en kaartlezen
 • wegcode B
 • ken de stad: theorie
 • ken de stad: stratenkennis, routeplanning en praktijk
 • meerijstage in een bedrijf
 • informatie over het beroep van taxichauffeur
 • begeleide zelfstudie

Om deel te nemen aan de Opleiding Taxichauffeur moet je:

 • ingeschreven staan als werkzoekende bij de VDAB
 • minimum 21 jaar oud zijn
 • rijbewijs B en rijervaring hebben
 • medisch geschikt zijn*
 • een basiskennis Nederlands (minimum 2.2 of B1 Th.2), rekenen en oriëntatie hebben
 • motivatie en flexibiliteit tonen
 • als taxichauffeur in Antwerpen willen werken

* de medische keuring zit mee in de opleiding

Bij Kiem vzw (Borgerhout)inschrijvingonline, bij VDAB of op ons kantoor
infosessieongeveer 2 uur (1x per maand)
test Nederlands en rekenenongeveer 2 uur
gesprekongeveer 1 uur
rijtestongeveer 20 min (1 uur aanwezig zijn)
medisch onderzoekongeveer 20 minuten
vooropleiding Taxiongeveer 9 weken (voltijds)
Bij de stad Antwerpenexamen taxibrevet
In een bedrijf:opleiding in bedrijfenkele dagen, afhankelijk van het bedrijf

Vul het formulier in en klik op “INSCHRIJVING BEVESTIGEN". Wij nodigen jou dan uit voor de volgende infosessie.

Familienaam
Voornaam
Straat
Huisnummer en busnummer
Postcode en gemeente
Telefoon of GSM
E-mail adres
Geboortedatum
Bemiddelaar naam (eventueel)
Bemiddelaar e-mail (eventueel)
Bemiddelaar telefoon (eventueel)
Ik wil gecontacteerd worden
per e-mail
per post

Als Kiem vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens vermeld bovenaan deze website.